Teddy Lundberg

 Konsult i kulturfrågor

Nyhet! Den Sjungande Kocken

Specialiserad på Kultur som utvecklingsfaktor i näringsliv, organisationsvärld och samhälle.

Teddy kan du beställa som projektledare, föreläsare, kulturkommunikatör och coach.

Teddy kan du engagera som sångare, skådespelare eller regisör.

Här kan du hitta kulturprogram och lustfyllda verktyg för annorlunda och kreativa konferenser, seminarier, utbildningsdagar för personal- och ledningsgruppen i företaget, styrelsen, fackliga gruppen m. m.

Är ansluten till Teaterförbundets servicebolag.

Läs gärna vidare om många års arbete med opera, operett och musikal, talteater, revy och cabaret, barnteater och konsertverksamhet, ett flitigt turnérande, spännande samarbetspartners, åren som teaterdirektör, teaterlärare m.m.