Teddy Lundberg

Konsult i kulturfrågor

Föreläsningar, kurser och work-shops

Kan erbjuda detta och mycket mer...

Föreläsningar och kurser utgår ifrån de tränings- och tanke- och analysmetoder vi använder i teaterarbetet. Jag menar att dessa arbetssätt är användbara i alla typer av verksamhet.
Några föreläsningar handlar specifikt om arbetet inom teater- och musikvärlden och andra har anpassats till allmänt utvecklingsarbete i företags och organisationsvärld.
Om det finns önskemål om fördjupning så har jag samarbete med sakkunniga på områdena friskvård, stresshantering, psykologi, kommunikation m.m.
Det går alltid att diskutera innehåll och upplägg för en direkt anpassning till just dina behov.

Några rubriker, föreläsningar och kurser. De flesta ämnesområden kan fås som föreläsning 60 – 120 minuter Eller i fördjupad form som hel- , halvdagskurs eller 4 sammankomster. Upplägget anpassas efter behov.

Våga tala – våga vara
Hur blir jag bekväm i att uppträda inför publik ?
Hur behärskar jag: Kroppsspråk – röst – budskap, nervositet.
Grundläggande retorik
Detta ämne har oändliga variations- och fördjupningsmöjligheter.

Demokrati – Kultur
Om nödvändigheten av konst och kultur i vardags- och arbetsliv.

Vad ska vi med opera till ?
Grundläggande introduktion till operans värld.
Kompositörerna – verken – sångarna,
standardrepertoaren, rikligt med musikexempel.

Skådespelarens förvandling
Från scenisk förvandling till vardagens roller
och våra yrkesroller.

Betydelsen av dans
Historia och utveckling från ursprungsriten till Klassisk balett, modern dans och streetdance.
Föreläsare: Professor Jens Graff.
Jens har en lång danskarriär bakom sig som Premiärdansare på Operan i Stockholm, Internationell dansstjärna, Balettmästare, Balettchef och senast som vår allra första Professor i dansinterpretation vid Danshögskolan i Stockholm.

Kultur – Friskvård
Arrangemanget skapas efter önskemål med gästföreläsare beroende på ämnesinriktning.
Friskvårdskonsulent Monica Jonsson lurar dock i vassen med sina kunskaper om skador, rehabilitering, träning o.s.v.
Monica är utbildad massageterapeut i botten och kan mycket om kroppen och knoppen.